Điện phân là gì | Phản ứng | Hóa học | FusesSchool

Tìm hiểu những điều cơ bản về điện phân. Điện phân là dòng điện chảy qua một chất lỏng gây ra sự thay đổi hóa học. Chất lỏng có thể là hợp chất ion nóng chảy hoặc dung dịch nước. Chất lỏng sẽ chứa các ion dương và ion âm chảy tự do. Các ion dương được gọi là cation, và các ion âm được gọi là anion. Các điện cực được ngâm trong chất lỏng (dung dịch điện phân) và kết nối với một tế bào điện. Các electron sẽ bắt đầu chảy trong các dây và điều này sẽ làm cho một điện cực trở nên tích điện dương (anode) và điện cực âm khác (cực âm). Điều này có tác dụng gõ ngay lập tức trong chất lỏng nóng chảy, và các ion trong đó. Các ion dương trong chất lỏng (chất điện phân) bị thu hút vào điện cực âm (cathode). Các ion âm trong chất lỏng (điện phân), sẽ bị thu hút vào điện cực dương (anode). Điều này là do điện tích ngược lại thu hút. Khi các ion gặp các điện cực, trao đổi electron xảy ra và điều này gây nên một phản ứng hóa học. Hãy nhớ rằng điện phân cũng có thể diễn ra trong các dung dịch ion cũng như các hợp chất nóng chảy. Dung dịch càng tập trung thì tốc độ dòng chảy ion càng lớn. Tốc độ dòng ion cũng có thể được tăng lên bằng cách tăng chênh lệch tiềm năng hoặc điện áp trên tế bào. Video này là một phần của 'Hóa học cho tất cả' - một dự án Giáo dục Hóa học của Tổ chức Charity Fuse Foundation - tổ chức đằng sau FusesSchool. Những video này có thể được sử dụng trong một mô hình lớp học lật hoặc như một trợ giúp sửa đổi. Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/FuseSchool Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Bạn với chúng tôi: http://www.facebook.com/fuseschool Tài nguyên giáo dục mở này là miễn phí, theo Giấy phép Creative Commons: Ghi công-phi thương mại C BY-NC (Xem Giấy phép Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Bạn được phép tải xuống video để sử dụng cho tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục. Nếu bạn muốn sửa đổi video, vui lòng liên hệ với chúng tôi: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Giới thiệu về trình tự | Đại số | Toán học | FusesSchool

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/FuseSchool Trong video này, chúng ta sẽ khám phá một số thuật ngữ chuỗi quan trọng và làm thế nào để nhận biết và tạo ra một số chuỗi quan trọng. Chúng ta sẽ đi qua tất cả các chuỗi chìa khóa này. Số học, tuyến tính, tam giác, hình vuông, khối lập p