L1.A - 07.5: Få web - Hvordan bygge en oppstart

Denne videoen er en del av et online kurs, Hvordan bygge en oppstart. Sjekk ut kurset her: https://www.udacity.com/course/ep245. L2 - 03: Verdi Proposition - Kunde Arketype: https://bit.ly/2ra9s7V

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer