Si të mbroni veten kundër COVID-19

COVID-19 është një sëmundje infektive e shkaktuar nga një koronacioni i ri i futur tek njerëzit për herë të parë. Ajo përhapet nga personi në person kryesisht përmes pikave të prodhuara kur një person i infektuar flet, kollitet ose teshtin. Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/WHO Shikoni këtë animacion të shkurtër për të mësuar më shumë rreth COVID-19 dhe si të mbroni veten kundër tij. “Si të mbroni veten kundër COVID-19. YouTube: Organizata Botërore e Shëndetësisë; 2020. Licencë: CC BY-NC-SA 3.0 IGO”. Ky përkthim nuk u krijua nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH). OBSH nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose saktësinë e këtij përkthimi. Edicioni origjinal “Si të mbroni veten kundër COVID-19". Gjenevë: Organizata Botërore e Shëndetësisë; [2020]. Licenca: CC BY-NC-SA 3.0 IGO” do të jetë edicioni i detyrueshëm dhe autentik.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer