Чудната петорка - трейлър

Чудната петорка е вълшебно приключение което разказва за четирима пазители които пазят вярата на децата в тях и също тяхно задължение е да ги пазят. Но след много време спокоен живот те са нападнати от зъл дух на име Мрак. Вярата и безопасността на децата, а също и пазителите са в голяма опасност. Лунният човек им казва, че се нуждаят от пети пазител на децата, учудващото е, че това е Джак Скреж.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Articles by this producer