Чудната петорка - трейлър

Чудната петорка е вълшебно приключение което разказва за четирима пазители които пазят вярата на децата в тях и също тяхно задължение е да ги пазят. Но след много време спокоен живот те са нападнати от зъл дух на име Мрак. Вярата и безопасността на децата, а също и пазителите са в голяма опасност. Лунният човек им казва, че се нуждаят от пети пазител на децата, учудващото е, че това е Джак Скреж.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Show Me the Money!

“Jerry Maguire” This video is multilingual (in English, en Español, auf Deutsch, по-Русски) on alugha: https://alugha.com/all Get the free alugha extension and switch directly between different languages on Youtube: https://alugha.com/download.html You’re a video producer? Create multilingual vi

Articles by this producer