PULCINO PIO - El Pollet Piu (Official video)

iTunes: https://itunes.apple.com/es/album/pollet-piu-radio-edit-single/id583504947 Facebook: http://www.facebook.com/pulcinopioufficiale Contacts LICENSING - licensing@globorecords.com BOOKING - booking@globorecords.com Segueix el increïble èxit del senzill "Il Pulcino Pio" (doble platí, certificat per Nielsen) "el pollet" més famós de la web que es llança cap a laconquesta del món. Llançat per la ràdio romana "Radio Globo", Pulcino Pio, produït per Bruno Benvenuti i Max Moroldo, és traduït ara en aproximadament 20 idiomes diferents, inclòs el català: "EL POLLET PIU". Segueix el canal oficial del Pollet Piu per descobrir totes les notícies que a ell es refereixen! A la ràdio hi ha un pollet, a la ràdio hi ha un pollet i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha una gallina, a la ràdio hi ha una gallina i la gallina coo, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio també hi ha un gall, a la ràdio també hi ha un gall i el gall cocoroco, i la gallina coo i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha un gall d’indi, a la ràdio hi ha un gall d’indi i el gall d’indi glú glú glú, i el gall cocoroco, i la gallina coo i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha un colom, a la ràdio hi ha un colom i el colom ruu, el gall d’indi glú glú glú, i el gall cocoroco la gallina coo i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio també hi ha un gat, a la ràdio també hi ha un gat i el gat miao, el colom ruu, el gall d’indi glú glú glú, el gall cocoroco, la gallina coo i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio també hi ha un gos, a la ràdio també hi ha un gos i el gos guau guau, el gat miao, el colom rrru, el gall d’indi glú glú glú, el gall cocoroco, i la gallina coo, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha una cabra, a la ràdio hi ha una cabra i la cabra meee, el gos guau guau, el gat miao, el colom ruu, el gall d’indi glú glú glú, el gall cocoroco, la gallina coo i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha un xai, a la ràdio hi ha un xai i el xai bee, la cabra meee, el gos guau guau, el gat miao, el colom ruu, el gall d’indi glú glú glú, el gall cocoroco, la gallina coo i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha una vaca, a la ràdio hi ha una vaca i la vaca moo, el xai beee, la cabra meee, el gos guau guau, el gat miao, el colom ruu, el gall d’indi glú glú glú, el gall cocoroco, la gallina coo i el pollet pio, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio també hi ha un bou, a la ràdio també hi ha un bou i el bou muu, la vaca moo, el xai beee, la cabra meee, el gos guau guau, el gat miao, el colom ruu, el gall d’indi glú glú glú, el gall cocoroco, i la gallina coo i el pollet piu, i pollet piu, i el pollet piu, i el pollet piu A la ràdio hi ha un tractor, a la ràdio hi ha un tractor i el tractor bruum, i el tractor bruum, i el tractor bruum i el pollet (squeck) OH OH Lyrics are copyrighted and no reproduction, use, synchronization, nor partial or whole exploitation in any manner and format are allowed without prior written authorization by publishers and entitled parties. Any unauthorized and illegal usage is and will be prosecutable as by law enacted. All rights reserved.

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Articles by this producer