Dự án nước sạch - Go Dutch!

Video này được sản xuất bởi Vera Vrijburg, người chiến thắng cuộc thi Video Phát triển Bền vững được khởi xướng bởi trường Cao đẳng Nhân viên Hệ thống Liên Hợp Quốc và tổ chức simpleshow. Vera Vrijburg đã minh họa một ví dụ thú vị về việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại địa phương trong cộng đồng của mình, Langedijk, Hà Lan. Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/mysimpleshow Về cuộc thi Vera nhấn mạnh rằng nó “sẽ hỗ trợ tôi hơn nữa để cải thiện tác động của tôi đối với các mục tiêu toàn cầu #SDGS, cả trong cộng đồng địa phương của tôi ở Langedijk cũng như bất cứ nơi nào khác trên thế giới nơi các Mục tiêu Toàn cầu cần được thực hiện và sống! Tạo video simpleshow đã làm cho nó rõ ràng về cách tập trung vào và thể hiện dự án của chúng tôi”. Video này được tạo ra trong bối cảnh cuộc thi video của UNSSC và simpleshow nền tảng SD explainer. Trách nhiệm về tính chính xác của nội dung được cung cấp chỉ thuộc về tác giả.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Du lịch bền vững 1 - Làm thế nào để chọn đúng món quà lưu niệm

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/mysimpleshow Bạn có biết làm thế nào để chọn đúng món quà lưu niệm? Video này giải thích việc tiêu thụ có trách nhiệm trong Du lịch và sẽ giúp thu hẹp danh sách mua hàng tiềm năng của bạn trong kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. Video này được sản xuất bở

Dinh dưỡng và Giáo dục: Một tác động đến người kia như thế nào?

Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/mysimpleshow Mối quan hệ giữa giáo dục và dinh dưỡng là gì? Làm thế nào để một tác động đến người kia? Tìm hiểu trong video của chúng tôi. Video này được tạo ra bởi Chris Ross. Video này được tạo ra để hỗ trợ cho chiến dịch “Mục tiêu 4 - Giáo dục