Projekti i Ujit të Pastër - Go Holandez!

Kjo video është prodhuar nga Vera Vrijburg, fituese e Konkursit Video për Zhvillim të Qëndrueshëm të iniciuar nga Kolegji i Stafit të Sistemit të Kombeve të Bashkuara dhe fondacioni simpleshow. Vera Vrijburg ilustroi një shembull interesant të zbatimit lokal të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në komunitetin e saj, Langedijk, Holandë. Kliko këtu për të parë më shumë video: https://alugha.com/mysimpleshow Rreth konkursit Vera nënvizoi se “do të më mbështesë më tej për të përmirësuar ndikimin tim në qëllimet globale #SDGS, si në komunitetin tim lokal të Langedijk, ashtu edhe kudo tjetër në botën ku Objektivat Globale duhet të zbatohen dhe të jetohen! Krijimi i videove simpleshow e bëri të qartë se si të përqendrohemi dhe të shprehim projektin tonë”. Kjo video u krijua në kontekstin e UNSSC dhe simpleshow fondacioni SD shpjegues video konkurs. Përgjegjësia për saktësinë e përmbajtjes së dhënë banon vetëm tek autorët.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer