Projekt čistej vody - Go Dutch!

Toto video produkuje Vera Vrijburg, víťaz video súťaže o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorú iniciovala Vysoká škola zamestnancov systému Spojených národov a nadácia simpleshow. Vera Vrijburgová ilustrovala zaujímavý príklad lokálnej implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo svojej vlastnej komunite, Langedijk, Holandsko. Kliknutím sem zobrazíte ďalšie videá: https://alugha.com/mysimpleshow O súťaži Vera zdôraznila, že „ma ďalej podporí pri zlepšovaní môjho vplyvu na globálne ciele #SDGS, a to tak v mojej miestnej komunite Langedijk, ako aj kdekoľvek inde na svete, kde je potrebné realizovať a žiť globálne ciele! Vytvorenie videa simpleshow objasnilo, ako sa zamerať a vyjadrovať náš projekt“. Toto video bolo vytvorené v kontexte video súťaže UNSSC a simpleshow Foundation SD explainer. Zodpovednosť za presnosť poskytovaného obsahu nesú výlučne autori.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer