Clean Water Project - Gå nederlandsk!

Denne videoen er produsert av Vera Vrijburg, vinneren av Sustainable Development Video Contest initiert av FNs System Staff College og simpleshow-stiftelsen. Vera Vrijburg illustrerte et interessant eksempel på lokal implementering av bærekraftsmålene i sitt eget samfunn, Langedijk, Nederland. Klikk her for å se flere videoer: https://alugha.com/mysimpleshow Om konkurransen Vera understreket at det «vil støtte meg ytterligere for å forbedre min innvirkning på de globale målene #SDGS, både i mitt lokalsamfunn Langedijk så vel som andre steder i verden der de globale målene må implementeres og leves! Å lage simpleshow videoen gjorde det klart om hvordan vi kan fokusere på og uttrykke prosjektet vårt». Denne videoen ble opprettet i sammenheng med UNSSC og simpleshow foundation SD explainer video konkurranse. Ansvaret for nøyaktigheten av innholdet som leveres, ligger utelukkende hos forfatterne.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer