<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Ý tưởng định hình tương lai - Hitachi

Thumbnail of Ý tưởng định hình tương lai - Hitachi

Cải Tiến Xã Hội bắt đầu từ một ý tưởng: một suy nghĩ giản đơn có sức mạnh thay đổi cả thế giới. Tại Hitachi, chúng tôi đang hiện thực hóa các khả năng đó bằng những giải pháp hạ tầng và công nghệ thông tin vượt trội. Nhưng chúng tôi không thực hiện điều đó một cách đơn lẻ. Dựa trên nền tảng đồng sáng tạo độc nhất vô nhị, chúng tôi đang quy tụ đội ngũ sáng tạo và thực hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải tiến xã hội – làm việc thông minh hơn, nhanh chóng hơn và sáng tạo hơn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. http://social-innovation.hitachi/vn/

Video insights

CODE

LANGUAGE

VIEWS

SLICE

deu
German

13

27.7%

ita
Italian

6

12.8%

zho
Chinese

4

8.5%

ara
Arabic

4

8.5%

tur
Turkish

4

8.5%

eng
English

4

8.5%

por
Portuguese

3

6.4%

spa
Spanish

3

6.4%

msa
Malay (macrolanguage)

2

4.3%

vie
Vietnamese

2

4.3%

jpn
Japanese

2

4.3%

total

47

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"