<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1047100852003296&ev=PageView&noscript=1" />

Systemet för tidig varning om farliga produkter - För konsumenternas säkerhet

Thumbnail of Systemet för tidig varning om farliga produkter - För konsumenternas säkerhet

Varje dag köper konsumenter i Europa miljoner varor och utgår från att de är säkra. EU-kommissionen samarbetar med tillverkare, importörer, återförsäljare, experter och 31 nationella myndigheter för att se till att farliga produkter upptäcks och snabbt anmäls till det europeiska systemet för tidig varning. Varje vecka publiceras en lista med farliga produkter på nätet. Man kan också gå in på den här webbplatsen och se vilka produkter som inte bör säljas.


Video insights

CODE

Language

VIEWS

SLICE

deu
German

8

61.5%

nld
Dutch

2

15.4%

fra
French

1

7.7%

spa
Spanish

1

7.7%

bul
Bulgarian

1

7.7%

hun
Hungarian

0

0.0%

est
Estonian

0

0.0%

dan
Danish

0

0.0%

ell
Modern Greek (1453-)

0

0.0%

hrv
Croatian

0

0.0%

ron
Romanian

0

0.0%

lva
Maku'a

0

0.0%

lit
Lithuanian

0

0.0%

ita
Italian

0

0.0%

fin
Finnish

0

0.0%

por
Portuguese

0

0.0%

slk
Slovak

0

0.0%

slv
Slovenian

0

0.0%

swe
Swedish

0

0.0%

mlt
Maltese

0

0.0%

ces
Czech

0

0.0%

total

13

100%

Report This Video

Thank you for helping us with your report! Please state the error you found within the video and we'll check out what's bugging you.

Wrong language played

Video was out of synch

Illegal content

Bad translation

Poor audio quality

No Sound in selected Language

"I comply with alugha's privacy policy"