Система за бърз обмен на информация за опасни продукти - Защита на потребители

Всеки ден потребителите в Европа купуват милиони стоки с очакването, че те са безопасни. Европейската комисия работи с производителите, вносителите, търговците на дребно, експертите и 31 национални органа, за да може опасните продукти да се откриват и за тях да се съобщава в европейската система за бърз обмен на информация. Всяка седмица в интернет се публикува списък с откритите опасни стоки. Всеки може да види уебсайта и да провери кои продукти не би трябвало да се продават.

More videos by this producer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.