Praca dla zapewnienia wody (PL)

Góry Smocze zapewniają Republice Południowej Afryki 40% wód powierzchniowych. Zasoby te są jednak poważnie zagrożone przez erozję gleby spowodowaną nadmiernym wypasem trzód. Kilka lat temu fundacja BASF Stiftung we współpracy z Programem Środowiskowym ONZ oraz przy wsparciu BASF South Africa rozpoczęły projekt mający na celu pomoc społecznościom lokalnym w ochronie tego źródła wody. Byliśmy w stanie zapewnić długoterminowe rozwiązania sprzyjające zatrzymywaniu wody oraz kontroli jej jakości, nie tylko za pomocą funduszy, ale poprzez dzielenie się doświadczeniem. http://on.basf.com/1dpv9RX

More videos by this producer

Articles by this producer