This video is hosted on the YouTube video platform. Therefore, playing this video requires embedding the YouTube video player by YouTube LLC, USA which belongs to Google LLC, USA. By accepting, you agree that we embed their video player, which is able to set third-party cookies, including those used for advertisement and tracking, and may transfer your browser information and IP address to Google servers. For more information, see Google's privacy policy.

Věnujeme se vodě (CZ)

Pohoří Maloti a Dračí hory jsou pro Jižní Afriku zdrojem až 40 % povrchové vody. Tento zdroj je však vážně ohrožen půdní erozí, kterou způsobuje nadměrné spásání. Nadační fond BASF spolu s Programem Spojených národů pro životní prostředí a s podporou BASF Jižní Afrika zahájily před několika lety projekt, jehož cílem bylo pomoci místním komunitám tento vodní zdroj chránit. Podařilo se najít dlouhodobé řešení , které udržuje retenční kapacitu krajiny i kvalitu vody. Celá pomoc nespočívala v pouhém financování, ale především ve sdílení odborných znalostí a vědomostí. http://on.basf.com/1fHj9er

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Articles by this producer