Věnujeme se vodě (CZ)

Pohoří Maloti a Dračí hory jsou pro Jižní Afriku zdrojem až 40 % povrchové vody. Tento zdroj je však vážně ohrožen půdní erozí, kterou způsobuje nadměrné spásání. Nadační fond BASF spolu s Programem Spojených národů pro životní prostředí a s podporou BASF Jižní Afrika zahájily před několika lety projekt, jehož cílem bylo pomoci místním komunitám tento vodní zdroj chránit. Podařilo se najít dlouhodobé řešení , které udržuje retenční kapacitu krajiny i kvalitu vody. Celá pomoc nespočívala v pouhém financování, ale především ve sdílení odborných znalostí a vědomostí. http://on.basf.com/1fHj9er

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Articles by this producer