Věnujeme se vodě (CZ)

Pohoří Maloti a Dračí hory jsou pro Jižní Afriku zdrojem až 40 % povrchové vody. Tento zdroj je však vážně ohrožen půdní erozí, kterou způsobuje nadměrné spásání. Nadační fond BASF spolu s Programem Spojených národů pro životní prostředí a s podporou BASF Jižní Afrika zahájily před několika lety projekt, jehož cílem bylo pomoci místním komunitám tento vodní zdroj chránit. Podařilo se najít dlouhodobé řešení , které udržuje retenční kapacitu krajiny i kvalitu vody. Celá pomoc nespočívala v pouhém financování, ale především ve sdílení odborných znalostí a vědomostí. http://on.basf.com/1fHj9er

LicenseDefault YouTube License

More videos by this producer

Show Me the Money!

“Jerry Maguire” This video is multilingual (in English, en Español, auf Deutsch, по-Русски) on alugha: https://alugha.com/all Get the free alugha extension and switch directly between different languages on Youtube: https://alugha.com/download.html You’re a video producer? Create multilingual vi

Articles by this producer