L2 - 14: Väärtuse ettepanek - MVP

Väärtusettepanek - MVP See video on osa online muidugi, Kuidas ehitada Startup. Video seminar Steve Blank. Creative Common Litsents

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer